Sociaal Ondernemen, wat is dat?

Een sociale onderneming is een bedrijf waar de mens voorop staat, zonder winst uit het oog te verliezen.  De winst uit een sociale onderneming wordt gelijk weer terug in het bedrijf gestopt, waardoor deze verder kan groeien. Sociale ondernemingen zetten zich in voor economische en maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen in de samenleving. Dit kan zijn op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs, werk,klimaat etc. Ze zoekt verbinding met de mens, werkt graag samen waardoor er een win-win situatie ontstaat. Sociaal ondernemers erkennen het probleem dat er mensen aan de zij-lijn staan in de maatschappij. Dit ontstaat mede door gebrek aan opleiding, sociaal netwerk,  beperkingen, afkomst etc. Hiervoor zoeken ze een oplossing. Sociaal ondernemen wordt nog onderschat, terwijl het gewoon keihard werken is. Een sociaal bedrijf kan alleen goed draaien als het naast het sociale doel ook financieel gezond is. Een sociale onderneming is niet of nauwelijks afhankelijk van giftes en subsidies. 

IMPACT FIRST

Het verschil tussen een sociale onderneming en een traditionele onderneming zit hem in het belang. Bij een sociale onderneming komt Impact voorop. Bij een normale onderneming komen de financiën eerst. De beste ambassadeurs van een sociale onderneming zijn het personeel. Zij werken samen aan een gedeelde missie. Door hun missie werken ze hard, vol passie en overtuiging. Het groepsdoel staat voorop, in plaats van individuele doelen.

MAKEN SOCIALE ONDERNEMINGEN HET VERSCHIL IN DE MAATSCHAPPIJ?

Doordat sociale ondernemingen werken aan een groepsdoel ontstaan er creatieve oplossingen voor de vele problemen, welke mensen in de maatschappij bezig houden. Er is grote behoefte aan sociale ondernemingen in de maatschappij. Ondernemingen die de problemen aanpakken en geld verdienen.  Mensen hebben behoefte aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Mensen willen gewoon "meedoen". Werken en gezien worden. Sociale ondernemingen bieden deze mensen een kans, wat leid naar meer gezondheid en geluk. Dit doen ze door hun sterke geloof en overtuiging, dat ieder mens actief deel kan nemen aan onze maatschappij. Deze tijd en door de crisis ,is er een andere kijk op ondernemen ontstaan. De mensen verlangen naar saamhorigheid, het met elkaar inrichten van de samenleving. Niet alleen over de problemen praten,zoals in de politiek, maar doen.  Dit is mede door de verhalen achter de mens. Daardoor komen de problemen in een ander daglicht te staan.

Sociale ondernemingen zijn de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn tonychocolony, kromkommer, happy tosti, deprael, Brownie&downies. En natuurlijk onze mooie onderneming Pipsinc./Re-Tire.

 ZIJN ER OOK OBSTAKELS?

De meeste Europese landen hebben al een beleid voor sociaal ondernemingen. Nederland loopt wat dat betreft achter. Het is extra lastig als sociaal ondernemer aan kapitaal te komen. Investeerders verwachten hoge rendementen, omdat ze niet begrijpen dat de sociale missie voorop staat. Er zit verbetering in, zoals door bv Crowdfunding, omdat sociaal ondernemers vaak een goed verhaal hebben waar mensen aan bij willen dragen.  Uit de jaarlijkse marktmonitor van Sociaal Enterprise NL blijkt dat deze ondernemingen zorgen voor meer werkgelegenheid en innovatie stimuleren in hun hele branche.

Door meer over en met sociale ondernemers te praten, ontstaat er steeds meer erkenning en behoefte aan deze vorm van ondernemen. 

HEB JIJ AL ERVARING MET SOCIAAL ONDERNEMEN OF  ZIJN WIJ  DE EERSTE ?